TILBYGG PÅ UPPIGARD LID

Uppigard Lid ligger stille og vakkert til med utsikt over fjell og vann, i Øyfjell.

Våningshuset som har en historie tilbake til midten av 1800-tallet, huser i dag en aktiv barnefamilie med et voksende plassbehov.

Oppgaven var derfor å se pa muligheten for a erstatte vedskjulet som ligger inntil huset med tilbygg inneholdende bl.a. trapp, vaskerom og barnerom.

Et tilbygg som kunne kombinere moderne bokvaliteter og uttrykk og samtidig stå fint til det gamle vaningshuset.

Prosjektet ga oss en mulighet til å utforske tilpasningsmulighetene i møtet mellom historisk og samtidig arkitektur.

Program: Tilbygg til våningshus

Sted: Øyfjell i Telemark

Størrelse: 114 m2

Status: Ferdigstilt 2015