SOMMERSTED PÅ TELNESØY

Sommerstedet er tenkt som et utleieobjekt beliggende inn til en lysning i skogen på en halvøy ute i Seljordsvannet. Tomten ligger på et rekreasjonsomrade og er derfor ikke helt uskjenert i forhold til gangtrafikk. Løsningen ble derfor at sovedel og stuen er to relativt lukkede og private volumer, med vinduer plassert høyere pa veggen. Kjøkken og spisedel derimot, ligger mellom disse volumene, og henvender seg mot naturen rundt med store glassareal.

Program: Nybygg frtidsbolig

Sted: Seljordvannet

Størrelse: 88 m2

Status: Rammetillatelse i 2010