CREDO

Adaptiv betyr tilpasningsdyktig. Å være tilpasningsdyktig krever å være oppmerksom, evaluerende og responsiv på de vilkårene omgivelsene våre til enhver tid stiller. Vi ønsker å levere tilpasset arkitektur på grunnlag av hvert prosjekts unike forutsetninger, og ønsker i samarbeid med oppdragsgivene å skape et stedsfølsomt og kvalitativt varig resultat. Vi har som utgangspunkt i ethvert prosjekt å optimalisere areal- og ressursbruk, og på denne måten bidra til å redusere prosjektets kostnader og miljøbelastninger. Miljøriktige valg skal lønne seg, gjennom hele byggets levetid fra oppføring, drift og i gjenbruk.

 

ARBEIDSOMRÅDE

Vi har erfaring med oppdrag innenfor et vidt spekter innenfor arkitektfaget, og kan yte bistand med alt fra rådgivning og enkle idéskisser, til komplett prosjektering og oppfølgning frem mot ferdig bygg. Vi har samarbeidspartnere på interiør- og landskapsarkitektur og ingeniørsiden, slik at vi kan tilby en helhetlig prosjektering. Vi prosjekterer alt fra hytter, eneboliger, tilbygg, næringsbygg, boligprosjekter, områdeutvikling m.m.. Vi bruker ArchiCad som er en BIM-programvare med full IFC filutveksling med mulighet for energiberegning iht. nye krav i plan- og bygningsloven. I tidlig fase bruker vi ofte SketchUp for raskt å omsette idéer til skisser i to og tre dimensjoner.

 

KONTORET

Adaptiv Arkitektur AS ble stiftet i april og registrert i Brønnøysundregistrene i mai 2010. Daglig leder er Sivilarkitekt Pål Sylwester Witczak. Vi er medlem i bransjeorganisasjonene NAL og Arkitektbedriftene. Kontoret ble stiftet i 2010, og består i dag av 2 arkitekter, samt noen frilancere som trekkes inn ved behov. Vi har hovedsete ved det myteomspunnede Seljordsvannet i Telemark. Vi setter likevel ikke geografiske begrensinger på hvor vi tar oppdrag, selv om de fleste av oppdragene våre er lokalisert på østlandet.

Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 innenfor arkitektur for funksjonene SØK, PRO. Vi har utviklet et eget tilpasset kvalitetssikringssysem mønstret på Arkitektbedriftenes MAKS 2010, der vi har innarbeidet miljøriktig prosjektering som et tema i alle faser av prosjekteringen. Adaptiv Arkitektur AS er ansvarsforsikret gjennom Arkitektbedriftenes forsikringsordning for opp til NOK 9 millioner pr. oppdrag, og opp til NOK 5 millioner for ansvar ovenfor tredjemann.