IDESKISSE RINGSEVJU I SELJORD

Vi ble forespurt om å lage en idéskisse for innspill til ny kommunedelplan som viser mulig disponering av et område beliggende inntil Seljordsvannet.

Området skulle inneholde boliger, fritidsboliger, og er også tenkt å inneholde et opplevelsessenter tematisk knyttet opp mot mytene rundt Seljordsormen, og et allment tilgjengelig rekreasjonsomåde.

Opplevelsessentret er plassert delvis ned i vannet, og kan gi assosiasjoner til Seljordsormen som kryper opp av vannet.Taket er tenkt brukt som et amfi til lokale sagn og spel, samt til musikalske arrangement i forbindelse med Seljords mange festivaler.

Program: Boliger/fridsboliger, friluftsområde og opplevelsessenter

Sted: Seljord

Bruttoareal: -

Status: Innspill til kommunedelplan