BOLIGER PÅ LIALØKKA

                 

Plan- og designkonkurranse. 1 premie. 

Oppdragsgiver ønsker å bygge 7-8 nye boliger i et historisk bygningsmiljø på Lialøkka i området kalt Dynge i Hokksund.

Det har tidligere blitt femmet to ulike prosjekter for tomten, men begge forslagene har møtt motbør blandt engasjerte naboer. Det ble derfor utlyst en begrenset arkitektkonkurranse, der vi ble prekvalifsert, og vant konkurransen med forslaget vårt “Løkka i Lia”.

Området “Dynge” er et gammelt arbeiderstrøk, og som navnet indikerer et område preget av høy tetthet og med variert volumsammensetting. På tomten ligger et eksisteende hus med ei lita løe i bakkant.

I konkurranseutkastet vårt søkte vi å “smelte” bebyggelsen inn i områdekarakteren, samtidig som vi gi den nye bebyggelsen de kvalitetene som er tilgjengelige og etterspurte i samtiden. Samtidig ønsket vi å beholde noe av løkka, og organisere bebyggelsen rundt den.